ارتباط با صنعت

هدف از راهاندازی آزمایشگاه سامانه‌های بی‌درنگ و نهفته اتکاپذیر در دانشگاه تهران، کمک به توسعه دانش و فناوری پیشرفته حوزه نرم‌افزارها و سیستم‌های بی‌درنگ و نهفته با کاربردهای mission-critical و safety-critical با خصائص قابلیت اطمینان، امنیت، و پیش‌بینی‌پذیری بالا و کارآمدی در استفاده از منابع سیستم بوده است. این آزمایشگاه پژوهشی تا به حال یک محقق پسادکترا، 3 فارغ‌التحصیل دکتری، و بیش از 30 فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی ارشد را در حوزه تخصصی سیستم‌ها و فناوری‌های بی‌درنگ و نهفته به جامعه علمی‌عرضه کرده است. در حال حاضر، کادر علمی، فنی و اجرایی آزمایشگاه از دو عضو هیئت علمی‌دانشگاه تهران، 10دانشجوی دکترا، 5 دانشجو و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، و چندین دانشجوی کارشناسی و فرد خبره و فعال در حوزه صنعت تشکیلشده است که هم اکنون در انجام فعالیتها و خدمات پژوهشی و صنعتی مرتبط با طراحی، بهینه‌سازی، ساخت، و آزموننرمافزارهای سیستمی‌ و سیستم‌عامل‌های بی‌درنگ و نهفته مشارکت می‌کنند­. این آزمایشگاه پژوهشی با پیشینه 10 ساله، با افراد سرشناس بین‌المللی در حوزه‌های کلیدی سامانه‌های بی‌درنگ و نهفته در ارتباط علمی‌ و صنعتی تنگاتنگ قرار دارد و تا به حال به عرضه و برگزاری چندین رویداد علمی، همایش بین‌المللی، کارگاه‌های علمی‌ بین‌المللی، کارگاه‌های آموزشی داخلی و ارتباطات پژوهش کاربردی توام با ارائه محصول با صنایع مختلف در بخش‌های دولتی و خصوصی مبادرت کرده است و در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه‌های مذکور شناخته‌شده است. در حال حاضر گروههای زیر در ارتباط با این آزمایشگاه فعال هستند:

گروه مدیریت انرژی

بهینه‌سازی و مدیریت انرژی و ظرفیت مراکز داده و محیط‌های HPC

 تحلیل و بهینه‌سازی کد نرم‌افزار (اپلیکیشن‌های موبایل و نرم‌افزارهای نهفته) از منظر انرژی

مدیریت نرم‌افزاری مخازن انرژی (باتری و ابرخازن) با هدف ارتقای طول عمر باتری

 مدیریت ذخیره و مصرف انرژی در سیستم‌های مجهز به برداشتگر انرژی

تطبیق پویای کارایی به تناسب سطح انرژی در سامانه‌های safety-critical

گروه آزمون، اشکال‌زدایی، صحه‌گذاری، و ارزیابی خصائص غیرکارکردی

آزمون و اشکال‌زدایی انرژی نرم‌افزارهای نهفته و اپلیکیشن‌های موبایل

آزمون و اشکال‌زدایی کارایی در نرم‌افزارهای نهفته

آزمون مبتنی بر مدل برای نرم‌افزارهای کنترلی در سامانه‌های بی‌درنگ نهفته

تحلیل و آزمون زمانبندی‌پذیری سیستم‌های بی‌درنگ

تحلیل کارایی، قابلیت اطمینان، امنیت، و تاب‌آوری در سامانه‌های سایبر-فیزیکی

گروه سیستم‌عامل و مدیریت منابع

سفارشی‌سازی سیستم‌عامل‌های نهفته و بی‌درنگ

زمانبندی وظایف در سیستم‌های بی‌درنگ

مدیریت سلسله مراتبی پردازش با استفاده از HPC و محاسبات Fog در کاربردهای بی‌درنگ

طراحی ساختار داده‌های مقیاس‌پذیر برای کاربردهای بی‌درنگ مبتنی بر پردازنده‌های  multicore و manycore